Projelerimiz

HİAD’ın derneğin amaçlarına uygun olarak gerçekleştirdiği projelere aşağıda yer verilmiştir.