İhtiyari Kurullar

İhtiyari kurullar derneğin amacı doğrultusunda faaliyette bulunmak üzere belirlenmiştir. İhtiyari Kurullarımıza aşağıda yer verilmiştir.