Genel Bilgi

Bir sivil toplum kuruluş olarak, HİAD’ı ayakta tutan ve yürüten değerli destekçilerimizdir. Derneğimizin amacını destekleyen her kurum ve kişi, HİAD’ın vizyonuna doğru giden yolunu oluşturan emektaşımızdır.