Derneğin Amacı

HİAD, ulusal ve uluslararası alanda faaliyette bulunan Hristiyan inancına mensup iş adamlarının temsil örgütü olarak, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve Kitabı Mukaddes’te belirlenen ilkelere bağlı kalarak, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Hristiyan inancı mensuplarının ulusal ve uluslararası alanda, ekonomik, sosyal, eğitimsel ve kültürel gelişimlerine ve manevi ihtiyaçlarının giderilmesine doğrudan ve dolaylı faaliyetlerle katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.